0 producten € 0,00

Duurzaamheid

(introductietekst over duurzaamheid) Met bijna 25.000m2 aan pandoppervlak hebben we een grote verantwoordelijkheid omtrent het onderwerp energie. Door de constant groeiende organisatie, is ook het energieverbruik de laatste jaren toegenomen. Om dit onder controle te houden, voeren we een actief energiebeleid. Het verbruik wordt tot in detail periodiek in kaart gebracht. Hierbij maken we...


Reclameland chemicalien

Chemicaliën

Tekst


Reclameland afvalbeheer

Afval(beheer)

Tekst


Reclameland energie

Energie

Met bijna 25.000m2 aan pandoppervlak hebben we een grote verantwoordelijkheid omtrent het onderwerp energie. Door de constant groeiende organisatie, is ook het energieverbruik de laatste jaren toegenomen. Om dit onder controle te houden, voeren we een actief energiebeleid. Het verbruik wordt tot in detail periodiek in kaart gebracht. Hierbij maken we gebruik van de branchespecifieke Energie RI&E. Hierin wordt het verbruik (stroom en gas) per maand bijgehouden, wordt dit afgezet tegen kengetallen en wordt er vergeleken met branchegemiddelden.

Allereerst brengen we het energieverbruik in kaart. Onderstaande diagram laat het stroomverbruik in kWh per maand zien.

Reclameland stroomverbruik per maand

Hierin is duidelijk te zien dat het verbruik vanaf september 2020 significant is toegenomen, ook in vergelijking met voorgaande jaren. In deze maand zijn er diverse nieuwe machines en installaties in werking getreden. Het totale energieverbruik per jaar zien we in onderstaande diagram.

Reclameland stroomverbruik per maand

Het totale energieverbruik in 2020 ten opzichte van 2019 is met ongeveer 700.000kWh toegenomen. Voor 2021 verwachten we een totaal verbruik van 3.000.000kWh. Om op een verantwoorde manier met dit toenemende energieverbruik om te gaan zijn er diverse maatregelen genomen. Zowel de herkomst van het stroom als de energiebesparende maatregelen zijn geoptimaliseerd.

Zonnepanelen en inkoop (groene) stroom

In het voorjaar van 2021 zijn er ruim 5.700 zonnepanelen opgeleverd op het dak van de nieuwbouw. Deze panelen hebben een geïnstalleerd vermogen van 1.916.200 Wattpiek. Met deze installatie wekken we ongeveer 1.600.000kWh per jaar op. Hiervan gebruiken we 1.000.000kWh zelf en leveren we op termijn de rest terug aan de netbeheerder.

1.600.000kWh is misschien wat lastig in verhouding te zien. Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks 2.730kWh. Het opgewekte stroom via de zonnepanelen staat daarmee gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 586 huishoudens.

Reclameland infographic groene stroom

Energiebesparende maatregelen

Binnen de organisatie zijn er tal van energiebesparende maatregelen doorgevoerd om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Bij de bouw van de nieuwe productiehal is het topic energie ook meegenomen. De maatregelen zijn opgedeeld in de onderwerpen verlichting, koelen & verwarmen en het gebruiken van restwarmte.

Verlichting

Reclameland verlichting led

De nieuwbouw is volledig ingericht met sensorgestuurde LED-verlichting. Door deze sensoren worden werkplekken/afdelingen waar niet gewerkt wordt, ook niet verlicht. Dit realiseert een significante besparing van ongeveer 25% op jaarbasis. Daarbovenop wordt er nog eens minimaal 28,5% bespaard door gebruik te maken van de LED verlichting t.o.v. traditionele TL-armaturen. Je zou dan minimaal 2x 58W + 10W ballast nodig hebben (tov 1x 90W LED), bovendien zou de lichtopbrengst dan nog minder zijn.

De bestaande kantoren waren reeds vanaf 2016 voorzien van sensorgestuurde LED-verlichting. Op de kantoren realiseren we door de sensoren een besparing van ten minste 10%. De LED-panelen hebben een vermogen van 43,6 watt, dit is de zuinigere vervanging voor het alternatief van 4x18 watt (72 totaal). De besparing door gebruik te maken van LED is hier 40%.

Voor 2021 staat gepland om ook de ‘oude’/bestaande productiehal te voorzien van deze LED-verlichting. Planning en uitvoering is afhankelijk van en onder voorbehoud van de ontwikkelingen omtrent Corona.

Koelen & verwarmen

Reclameland verlichting led

Voor de nieuwbouw is een complete klimaatbeheersingsinstallatie gerealiseerd. Deze bestaat uit een luchtbehandelingskast met recirculatie-unit met een capaciteit van 40.000m3/h, hieraan gekoppeld een warmtepomp welke primair geschikt is voor verwarmen en waar additioneel beperkt mee gekoeld kan worden. Aanvullend hierop een warmteterugwinunit met een capaciteit van 4000 m3/h. Dit geheel wordt ingesteld en aangestuurd via software. Hierdoor wordt onnodig koelen, verwarmen en ventileren voorkomen.

Gebruik restwarmte

In de productie zijn diverse machines en installaties in werking welke warmte genereren. Deze restwarmte wordt zoveel mogelijk weer gebruikt om de ruimtes te verwarmen. Voorbeelden van machines en installaties waarvan de restwarmte wordt gebruikt, zijn:

  • De Komori offsetpersen
  • De papierafzuiginstallatie
  • De frequentiegeregelde persluchtcompressoren
Reclameland verlichting led

Reclameland inkoop

Inkoop

Tekst


Reclameland personeel

Personeel & Arbeid

Tekst